مدل CTC-102-01: ماشین صاف کن و برش روتاری لوله مسی تک لاین
۹ شهریور

مدل CTC-102-01: ماشین صاف کن و برش روتاری لوله مسی تک لاین

سفارش دهنده: شرکت آذر کنترل

سال ساخت دستگاه: 1391