۳ مرداد

مدل CTC-104-02 : ماشین اتوماتیک صاف کن و برش روتاری لوله مسی و آلومینیومی تک لاین

سفارش دهنده: سیامک هدایت
سال ساخت دستگاه: 1400

 

 

فیلم عملکرد دستگاه: