اره آبصابونی تمام اتوماتیک برش همزمان لوله آهنی مدل MTC-088-01
۳۰ دی

اره آبصابونی تمام اتوماتیک برش همزمان لوله آهنی مدل MTC-088-01

این دستگاه به منظور برش لوله های آهنی به صورت شاخه های 6 متری و به صورت همزمان طراحی و ساخته شده است. بارگیری لوله ها در ابتدای کار بروی دستگاه توسط اپراتور انجام می شود. پس ازبارگداری لوله ها ابتدا سربری شده  و بعد مطابق با اندازه و تعداد انتخاب شده در نمایشگر برش […]