مدل APT-101-02 : دستگاه تست ضربه پاندولی آینه بیرونی خودرو گادوین
۱۰ شهریور

مدل APT-101-02 : دستگاه تست ضربه پاندولی آینه بیرونی خودرو گادوین

سفارش دهنده:‌شرکت صنایع تولیدی کروز حوزه طرح:‌مهندس معکوس/سال ساخت 1392 از این دستگاه برای انجام تست ضربه (پاندولی) بر روی آینه کامل شده بکار می رود. این تست در واقع برخورد آینه با آینه خودرو دیگر را در حوادث رانندگی شبیه سازی کرده و عملکرد آینه را در مواقع مذکور بررسی می کند. این دستگاه […]

مدل APT-101-01 : دستگاه تست ضربه پاندولی آینه بیرونی خودرو گادوین
۵ خرداد

مدل APT-101-01 : دستگاه تست ضربه پاندولی آینه بیرونی خودرو گادوین

سفارش دهنده:‌شرکت ایرانیان پارت خودرو مالکیت: جناب عباس دارستانی حوزه طرح:‌مهندس معکوس/سال ساخت 1392 از این دستگاه برای انجام تست ضربه (پاندولی) بر روی آینه کامل شده بکار می رود. این تست در واقع برخورد آینه با آینه خودرو دیگر را در حوادث رانندگی شبیه سازی کرده و عملکرد آینه را در مواقع مذکور بررسی […]